Uniunea EuropeanăGuvernul RomânieiPOCA - Programul Operațional Capacitate AdministrativăInstrumente Structurale 2014 - 2020

Iași Smart Health City Hackathon

Pentru a crea un context prin care să generăm și dezvoltăm noi idei care să contribuie la digitalizarea sistemului medical, pe 25 martie 2023 am organizat un eveniment de tip hackathon, unde echipele participante au lucrat împreună la o soluție tehnică care ar răspunde unei nevoi legate de monitorizarea tratamentelor pacienților, telemedicină sau aderență la tratamentul pacienților.

Iași Smart Health City Hackathon winners

În cadrul Iași Smart Health City Hackathon am avut și parteneri care au contribuit la promovarea evenimentului și oferirea de premii pentru echipele participante.

Câștigători Iași Smart Health City Hackathon


Înregistrează-te la Hackathon

Participă la Iași Smart Health City Hackathon, un eveniment dedicat digitalizării serviciilor medicale, organizat de Clusterul IMAGO-MOL, în data de 25 martie 2023, începând cu ora 9.00, la Facultatea de Informatică din cadrul UAIC.

Date personale

Challenge hackathon

Prelucrarea datelor cu caracter personal (declaratie GDPR)

Toate informațiile și datele oferite vor fi folosite în deplină confidențialitate și în concordantă cu regulile GDPR. Datele completate în acest formular vor fi folosite pentru facilitarea accesului la Iași Smart Health City Hackathon care va avea loc în 23 martie 2023. Toate datele vor fi păstrate într-un computer protejat de o parolă la care va avea access doar echipa de proiect, doar pentru perioada necesară implementării proiectului și nu vor fi partajate către terțe părți.

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, echipa de proiect are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele pe care le veţi furniza.

Această platformă a întreprins acțiunile necesare pentru a se alinia cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Dacă aveți întrebări sau probleme legate de modul în care noi vă prelucrăm datele cu caracter personal, puteți să vă adresați la adresa de e-mail [email protected].

Mentori hackathon

 • Conf. Univ. Dr. Ionut Nistor Medic Primar Nefrolog Spitalul "Dr. C.I. Parhon"

 • Dr. Carmen Plesoianu Medic primar Cardiologie la Institutul de Boli Cardiovasculare

 • Lect. Univ. Catalina Luca Şef de Lucrări Dr. Bioing. Med. Facultatea de Bioinginerie Medicală

 • Vlad Ghiga Cosiliul director ACMIM

 • Mihaela Onofrei GM & Co-Founder Apollo AI Technologies

 • Rafael Mastaleru Research Software Engineer ROMSOFT

 • Dan Dobra Head of Service ConsultMed

 • Paul Vasiliu Sr. Product Manager Signant Health

 • Alexandru Sava UX Designer Signant Health

 • Valeriu Moise Sr. Software Engineer Signant Health

 • Marcel Alexandru Găină Asis. Univ. Psihiatrie UMF "Grigore T.Popa"

 • Dr. Cristina Adam Asis. Univ. Semiologie Medicala UMF "Grigore T.Popa"

 • Dr. Radu Vulpoi Asis. Univ. Gastroenterologie UMF "Grigore T.Popa"

Membrii juriu hackathon

 • Prof. Univ. Dr. Adrian Iftene Decan Facultatea de Informatică

 • Carmen Mihai Manager Cluster IMAGO-MOL

 • Prof. Univ. Dr. Dan Timofte Manager Spitalul Judetean de Urgență “Sf Spiridon”

 • Cătălin Scripcariu Program Manager Innovation Labs

 • Eugen Bușoiu IAȘI AI

 • Alexandru Pleșoianu Specialist Inovare si Transfer Tehnologic CITT MAVIS UMF Iași

 • Raluca Ursaciuc Expert birou proiecte externe ADR Nord-Est

 • Cristina Baghiu Coordonator Digital Innovation Zone