Uniunea EuropeanăGuvernul RomânieiPOCA - Programul Operațional Capacitate AdministrativăInstrumente Structurale 2014 - 2020

IAȘI - SMART HEALTH CITY

Proiectul IAȘI - SMART HEALTH CITY își propune să crească capacitatea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali din Municipiul Iași să se implice în formularea și dezvoltarea conceptului de smart health ca verticală a politicii locale de smart city.

Proiectul este coordonat de către Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) și se implementează în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, în baza unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

Dintre activitățile derulate pe parcursul acestui proiect, menționăm:

În urma implementării acestor activități, se dorește atingerea următoarelor rezultate:

Proiectul IAȘI - SMART HEALTH CITY se desfășoară în perioada 15 iunie 2022 – 14 august 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151401/ SIPOCA 981.